Jak rozdělit či sloučit domácnost

Můj simík bydlí sám, a já mu chci přidat do domácnosti dalšího člena.

Tohle je moje domácnost.
Kliknu na Upravit město


Vyberu si cizí domácnost.

 Já si vybrala Collinsovi


Klikem na ikonku se otevře domácnost Collinsů.

Protože chci jen jednoho člena domácnosti, kliknu na tlačítko
Rozdělit domácnost


Otevře se tabulka, kde si vyberu požadovaného simíka.Potvrdím, a program bude chvíli pracovat.


Vybraný simík se pak objeví v levém horním rohu.


Kliknu na něj.
Objeví se tato tabulka, kde kliknu na Umístit


Objeví se tabulka.
Simíka přesunu do své domácnosti.


Potvrdím.


Program chvíli pracuje


Pak se objeví tabulka mé domácnosti, kde už vidím, že simík je nastěhovaný u mě doma.A takhle to vypadá ve hře.

Sloučení domácností

Pokud chcete přestěhovat (spojit) cizí domácnost s vaší nebo jakoukoliv cizí domácností, klikněte na tlačítko
Sloučit se s..


Pak vyberte na mapě domácnost, kam chcete rodinu umístit.Komentáře