Mrakodrap s obytnou částí ve spodních patrech

Jednoduchý návod na stavbu mrakodrapu s obytnou částí  ve spodních patrech. Obyvatelná jsou patra 1 - 5.Jdeme na to


Postavte na sebe pět pater.
Více hra neumožní.

*****


Ve všech podlažích, s výjimkou přízemí, položte podlahu.

*****


1. Otevřete okno pro zadání cheatu stisknutím  Ctrl  Shift  C
  2. Napište cheat   constrainfloorelevation false  a dejte Enter.
 
3. Nástrojem  "zvýšit terén" zvedněte terén.
Podle toho, jak terén zvýšíte, se vytvoří počet dalších pater.
Pokud po dokončení akce zjistíte, že potřebuje pater více, stačí jen terén opět zvýšit.

*****

Přepněte se do nejvyššího podlaží.
Nyní vidíte zvýšený terén.

*****


Nástrojem "snížit terén" táhněte z nejvyšší části zvednutého terénu na podlaží pátého patra.
 Výsledek vidíte na druhém obrázku.

*****


Opakujte předchozí postup, dokud nebude budova v horních patrech srovnaná na stejnou úroveň, tak jak vidíte na obrázku.

*****


Nyní je třeba odstranit zvýšený terén.

1. Přepněte se do hratelného podlaží.
2. Nástrojem "snížit terén" táhněte ze spodní úrovně podlaží na vrchol zvýšeného terénu.
Pozor, zvýšený terén celý nezmizí.

*****


Přepněte se do nejvyššího podlaží.
Díky práci se snížením terénu vznikla díra, kterou odstraníme následujícím způsobem.


Nástrojem "zarovnat terén" táhněte z jedné strany budovy na druhou.

*****


Přepněte podlaží až do přízemí.

*****


Nástrojem "zarovnat terén" táhněte z jednoho rohu místnosti do druhého přes zvýšený terén.

*****


Díru, která opět na střeše vznikla, odstraňte již výše popsaným způsobem.

*****


Konečný výsledek.

*****


Budovy mohou mít různé tvary, výšky. Záleží jen na vaší fantazii.

*****

Komentáře