Spojení stupňovitě členěné místnosti se suterénní místností

Tento návod je kombinací návodu na vytvoření Stupňovitě členěné místnosti a návodu Tricks with Split Leveling (Sims3)  od autora The Sim Supply*****


Umístěte základy.

*****


1) Otevřete okno pro zadání cheatu stisknutím  Ctrl  Shift  C
2) Napište cheat  constrainfloorelevation false
3) Postavte místnost napojenou na základy.
*****
Nástrojem "zarovnat terén" táhněte ze základů napříč do rohu místnosti.
Zeď se sníží na úroveň základů - viz. druhý obrázek.

*****


Na sníženou zeď postavte novou zeď, stejně tak jako na základy.
Bude to základní zeď domu. To, že na obrázku není postavena po celém obvodu, s následujícím postupem nijak nesouvisí.

*****


Odstraňte část snížené zdi, kde budete chtít mít umístěné dveře.

*****


Nyní odstraněnou zeď opět postavte.

*****


Nástrojem "zarovnat terén" táhněte z nižší plochy přes zvýšený zub zdi, čímž se zeď srovná na jednu úroveň.
*****
1) Otevřete okno pro zadání cheatu stisknutím  Ctrl  Shift  C
2) Napište cheat  constrainfloorelevation true
Odstraňte základy tak jak vidíte na obrázku. Nechte jen obvodovou část.

*****

Umístěte pomocné schody.

*****

1) Odstraňte pomocné schody
2) Nástrojem "zarovnat terén" táhněte z nejnižšího místa vytvořeného schody směrem k základům, tak aby se vám terén srovnal na jednu úroveň - viz. třetí obrázek.
*****
 Nyní znovu postavte základy.
Po přepnutí zpět do suterénu uvidíte, že zmizela vnitřní základová zeď - viz. druhý obrázek.

*****

Postavte uvnitř základů klasickou zeď po celém obvodu.

*****


Přepněte na úroveň přízemí a opět odstraňte vnitřní část základů, tak jak vidíte na obrázku.

*****


Přepněte do suterénu a odstraňte část zdi - viz. obrázek.

*****


Položte podlahu v suterénu a v přízemí.

*****

Odstraňte jeden díl přebývajících základů.
Výsledek vidíte na druhém obrázku.

*****


V místě budoucího schodiště odstraňte podlahu.

*****


Umístěte schody.

*****


1) Umístěte schody v přízemní části.
2) Odstraňte podlahu tak jako na obrázku.

*****

Umístěte zábradlí.
Tato varianta již může být konečná.
Pokud chcete mít prostor mezi schody zajímavější, pokračujte dále ve čtení návodu.

*****


1) Odstraňte zábradlí, které bylo umístěno mezi schody do suterénu a schody v přízemí.
2) Otevřete okno pro zadání cheatu stisknutím  Ctrl  Shift  C
3) Napište cheat  constrainfloorelevation false
 *****

Postavte mezi schody zeď.
*****

Nástrojem "zarovnat terén" táhněte ze základů přes postavenou zeď, čímž dosáhnete zarovnání zdi do úrovně základů.
*****


Přepněte do suterénu.
Nástrojem "zarovnat terén" táhněte z podlahy ke zdi, čímž odstraníte zvýšený terén, který zde vznikl při stavbě zdi mezi schody.

 Otevřete okno pro zadání cheatu stisknutím  Ctrl  Shift  C
 Napište cheat  constrainfloorelevation true
*****
 Nyní pokračujte ve stavbě domu dle svých potřeb. 


*****

Komentáře

Okomentovat