Přemístění domu na pozemku

Pokud jste postavili na  pozemku dům a zjistili jste, že vám nevyhovuje místo, kam jste ho postavili, je možné dům, za určitých podmínek, na pozemku přesunout na jiné místo.

Obecně platí, že přesunout budete moci pouze dům:
- bez zdí a střech vytvořených za pomoci cheatu constrainfloorelevation false/true. 


Domy s níže uvedenými prvky budete moci přesunout

- balkóny (část zdi s balkónem, ale zůstane na původním místě)  - viz. poslední obrázek článku
- krb (krb zůstane na svém původním místě) - viz. poslední obrázek článku

Při přesunutí domu můžete přijít o okna a dveře, což bude záviset na tom, jak jsou okna a dveře umístěny a o kolik polí bude třeba dům posunout. 

Zařízení uvnitř domu se přesune spolu s domem a to včetně vnitřních schodišť.

*****

Postup je  zcela jednoduchý.
Podlaha vedle domu je pouze pomůcka pro lepší názornost.

*****


V módu stavby klikněte na ikonu "postavit objekty"
Najeďte kurzorem na zeď. Objeví se zelená šipka, kterou uchopíte zeď a zeď posunete dle potřeby.

*****


 Takto bude budova vypadat po posunutí zdi.
 Střechy si nevšímejte. Posunutím horního patra střecha zmizí.

*****


Stejným způsobem uchopte zeď v horním patře a posuňte ji dle potřeby.


Takto bude budova vypadat po posunutí dolního i horního patra.

*****


Nyní uchopte zadní stěnu spodního patra a posuňte zeď dle potřeby.


Takto bude budova vypadat.
Zmizela okna. Později je opět doplníte.

*****


Stejným způsobem posunete zeď horního patra. 

Měřítko vám ukazuje, že se dům posunul o jednu délku směrem dopředu.

*****

Stejným způsobem je možno dům posunout do strany.


Podlaha vedle domu opět slouží jako měřítko pro lepší názornost posunu domu.

*****


Posuňte zdi spodního a horního patra.

*****


Takto bude budova vypadat.

*****


Spodní zeď uchopte a posuňte do pozice na obrázku.
Stejně postupujte i se stěnou v horním patře.

*****


Nyní má dům opět svůj původní rozměr. 

Nakonec doplníte okna a dveře, pokud byla během přesunu domu odstraněna.

*****


Obrázek slouží jako ilustrační pro představu, jak  bude vypadat dům, když budete chtít stěhovat dům s krbem  nebo balkónem.
Problém s krbem vyřešíte jednoduše, posléze ho přesunete na původní místo do přesunutého domu. Balkón budete muset postavit znovu.

*****

Komentáře