Vstupní brána

Návod na  zastřešenou vstupní bránu na oplocený pozemek.


*****


1) postavte místnosti  2x2 pole po stranách
2) postavte pomocnou místnost uprostřed 1x1 pole
3) položte podlahu

*****


1) zbourejte pomocnou místnost 1x1 pole
2) postavte v patře další místnost

*****


Připravte si podklad pro postavení základů pro pomocnou stavbu.
2x krátce klikněte - terén se musí zvednout jen o dva stupínky

*****


Natáhněte jedno pole základů ze zvýšeného místa na rovné, dle šipky na obrázku.

*****


1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "constrainfloorelevation false"
 3) Nástrojem "zarovnat terén" táhněte od pomocné zdi napříč do protilehlé strany domu.
*****
Výsledek.

*****


Nástrojem "zvýšit terén" zvyšte terén o jeden stupínek (jedno krátké kliknutí).

*****


1) na prostředním poli zvyšte terén ještě o další stupínek (jedno krátké kliknutí)
na obrázku máte celkový počet kliknutí potřebný ke vzniku oblouku
2) nástrojem "zarovnat terén" tahem ve směru šipky zvedni terén na druhou stranu brány

*****


Výsledek.
*****


Nástrojem "zvýšit terén" zvyš po stranách dle obrázku terén o jeden stupínek, aby vzniknul plynulý oblouk.

*****


Případnou nerovnost oblouku na středu srovnej nástrojem "zarovnat terén".

*****


Takto plynule by měl oblouk vypadat.

*****

Nástrojem "zarovnat terén" táhni dle šipky, čímž srovnáš zeď v patře na stejnou úroveň.

*****


1) odstraň pomocnou stavbu
2) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
3) Napište cheat "constrainfloorelevation true"

4) nástrojem "zarovnat terén" zarovnej terén na stejnou úroveň

*****

Nakonec přidejte střechu dle vlastního výběru.
Jeden z možných výsledků ...


*****

Komentáře