Nástroj "Postavit bazén" a "Vytvořit fontánu"


Oblé bazény a fontány přinesl dodatek Po setmění a pro Ty, co ho nemají, aktualizace základní hry - verze 1.17


*****


Stejná pravidla jako vidíte na obrázku výše platí i pro konkávní oblouky a platí shodně pro bazén i fontánu.

Otáčení obloukových částí bazénu a fontány se liší podle rozměru oblouku.

Pokud má oblouk stejné obě strany  1x1; 2x2; 3x3; 4x4; 5x5 lze ho pro spojení otáčet pomocí klávesnice tak jak vidíte na obrázku.

Pokud mají strany oblouku odlišné rozměry, aby jste je mohli spojit do jednoho oblouku, musíte vytvořit pravý a levý oblouk. Viz. prostřední oblouky na obrázku. 

V případě, že byste provedli otočení např. jen pravého oblouku, nebo naopak jen levého oblouku, vypadalo by to jako třetí oblouky na obrázku.

*****


Komentáře