Jak použít a upravit velký truhlík na květiny

V nákupní sekci "buy debug" je k dispozici velký truhlík s květinami, který však nelze barevně upravovat a jeho základní barevná mutace není univerzálně použitelná.
Truhlík je objekt z datadisku "Po setmění".**********


Truhlík získáte způsobem popsaným na obrázku.

*****

První způsob použití truhlíku...


Umístěte schody.

*****


1) Odstraňte schody
2) nástrojem "zarovnat terén" snižte terén dle obrázku

*****


1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "moveobjects on"
3) Umístěte truhlík  
  *****
Nástrojem "zarovnat terén" srovnejte nerovnost terénu jako na obrázku na stejnou úroveň.

*****


Konečný výsledek.

*****

Druhý způsob použití truhlíku...


*****


1) na základy položte podlahu
2) po obvodu základů umístěte nízký plot

*****


Snižte pohled o jedno podlaží tak, aby jste viděli vnitřek základů.

*****


1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "moveobjects on"
3) Umístěte truhlík   
*****
Příklad truhlíku umístěného do země a truhlíku umístěného do základů.

*****

Třetí způsob použití truhlíku...1) postavte základy - z každé strany musí být širší o jedno pole, než je truhlík
rozměr základů je 3x12 polí

*****

1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "constrainfloorelevation false"
3) snižte pohled o jedno podlaží
4) nástrojem "zarovnat terén" snižte prostřední pruh - podle velikosti snížení terénu bude truhlík následně vidět částečně nebo vůbec
5) nerovnoměrnosti snížení si nemusíte všímat, neboť tuto následně srovnáme
*****


1) Nástrojem "zarovnat terén" zarovnejte terén přesně dle obrázku.
2) Nesmíte zarovnávat od okraje, neboť by se vám terén srovnal na původní úroveň, což nepotřebujeme.

*****


Pokud jste postupovali správně, bude nyní terén již rovný, tak jak vidíte na obrázku.
Jedná se jen o ilustrační foto.

*****


1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "constrainfloorelevation true"
 3) Odstraňte základy  dle obrázku
*****

1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
2) Napište cheat "moveobjects on"
3) Umístěte  truhlik na střed
4) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C.
5) Napište cheat "constrainfloorelevation false"
6) Nástrojem "zarovnat terén" zarovnejte terén  dle obrázku - táhněte z jednoho rohu do druhého.
*****

1) Otevřete okno pro vložení cheatu stisknutím Ctrl  Shift  C
2) Napište cheat "constrainfloorelevation true"
3) Nástrojem "zarovnat terén" zarovnejte terén  dle obrázku
*****
Za použití cheatu "moveobjects on" můžete do truhlíku umístit i další rostliny.

*****


Komentáře