Obloukový most

Obloukový most s mírným obloukem. Vytvoření mostu není složité, nicméně úsek zformování mírného oblouku, aby neměl ostré hrany, je pracnější.
Na konci článku najdete i verzi mostu s mírným lomeným obloukem.*****


1) postavte základy
2) položte podlahu

*****


Chybějící čtvercovou síť pro položení zbytku podlahy vytvoříte postavením základů - viz. obrázek.

*****


1) položte chybějící podlahu na středu
2) odstraňte pomocné základy

3) otevřete okno pro cheat  Ctrl   Shift   C
4) napište cheat  constrainfloorelevation false

*****


1) snižte úroveň stavby na pohled do základů
2) nástrojem "zvýšit terén" zvyšte o jedno kliknutí (jeden stupínek) terén pod základy po celé délce základů, tedy celkem 3x
3) zopakujte bod 2 i u druhých základů

*****


1) nástrojem "zvýšit terén" zvyšte o dvě kliknutí (dva stupínky) terén po celé délce základů, tedy celkem 3x, tak jako na obrázku
2) zopakujte  i u druhých základů (na protější straně)

*****
1) nástrojem "zvýšit terén" zvyšte o tři kliknutí (tři stupínky) terén po celé délce základů, tedy celkem 3x, tak jako na obrázku
2) zopakujte  i u druhých základů (na protější straně)

*****
Pokud jste postupovali správně, bude to vypadat jako na obrázku.
Čísla jsou uváděna jen pro celkovou představu jakým způsobem měl být terén postupně zvyšován.
*****


1) přepněte pohled zpět na úroveň stavby
2) neděste se pohledu, který se vám naskytne :)

*****


Nyní přijde na řadu nástroj  "zjemnit terén"

Opatrně zjemňujte terén pod mostem a sledujte přitom jak se most tvaruje. Můžete použít různé druhy štětců. Budete si muset vyzkoušet, kterou velikostí štětce se vám bude lépe pracovat. Na celkové uhlazení oblouku použijte velký štětec.
Nerovné hrany podlahy si nevšímejte, tu odstraníte později.

*****

Nyní je třeba odstranit hranu podlahy. 
 1)  odstraňte jeden dílek podlahy - tím chybná hrana zmizí
2) chybějící dílek podlahy vraťte stisknutím šipky zpět


*****


1) Vypněte cheat. Do cheatového okna vepište
constrainfloorelevation true
2) nástrojem "zarovnat terén" odstraňte zvýšený terén 
*****

Přidejte zábradlí.

*****


Nástrojem "úprava vodní plochy" přidejte vodní plochu.
*****

 *****

 Další možná verze mostu s mírným, lomeným obloukem.


Tohoto lomení mírného oblouku dosáhnete nikoli zvyšováním terénu pod stavbou mostu, ale za použití stavby pomocných základů na zvýšeném terénu - viz návod  Most s dvojitým obloukem

*****

Komentáře