Příspěvky

Návod na nástroj Vytvoř vzor

Kariéra kouzelník

Jarní a letní objekty

Přemístění domu na pozemku

Kariéra zpěvák

Odemčené bonusové předměty ze Simportu

Ruční aktualizace

Dovednost atletika

Aktualizace 1.31